ДА ЧЕТЕМ ПРЕЗ ЛЯТОТО ЗА V КЛАС

ДА ЧЕТЕМ ПРЕЗ ЛЯТОТО ЗА V КЛАС

1. Древногръцки митове

2. Библейски митове

3. „Господ и дяволът правят света” – легенда

4. Фолклорни приказки:

    - „Тримата братя и златната ябълка”

    - „Златното момиче”

5. „Троица братя града градяха” – фолклорна песен

6. „Хайдути” – Хр. Ботев

7. „Легенда за рома” – М. Георгиев

8. „Главатарят, който искал да плени месечината”- турска народна приказка

9. „Котаракът Наставник или Котаракът в чизми” – Ш. Перо

10. „Грозното патенце” – Х. Кр. Андерсен

11. „Похитителят на мълнии” – Рик Риърдън