АНКЕТИ - ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

АНКЕТИ - ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

АНКЕТИ 

за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

 

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

 

Същите са както следва: 

Анкета за учениците: https://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: https://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: https://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.