Анелия Стефанова Цонева

Анелия Стефанова Цонева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Български език и литература, История.