СЕДМИЦА ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

ПРОГРАМА

  1. 6 Март 2014 г. - 15:30 часа Клуб "Родолюбие" ще проведе тематична вечер "Непреходното дело на архимандрит Максим Райкович"
  2. 7 Март 2014 г. - 14:00 часа щафета постветена па патронния празник на училището
  3. 7 Март 2014 г. - 16:30 часа Изложба на тема "Вселената и ние" от клуб "Млади таланти" във фоаето на читалище "Напредък - 1870"
  4. 7 Март 2014 г. - 17:30 часа Празничен концерт 
  5. 10 Март 2014 г. - 9:00-17:00 Ден на отворените врати