1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Днес 1 Декември 2016 год. групата "Здравно образование в училище" по проект "Твоят час", отбелязаха Световния ден за борба със СПИН със следните мероприятия:

  1. Раздаване на информационни брошури.
  2. Изработване на изформационни табла.
  3. Участие в радиопредаване на местното радио Лясковец