ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРЩИ ПРЕДМЕТИ
 
  1. ИНФОРМАТИКА
  2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ: Брой точки от НВО по БЕЛ + утроеният брой точки от НВО по математика + ОсвОобр. превърнати в точки по математика + ОсвОобр. превърнати в точки по информационни технологии