СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"