ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 
 
 
БАЛООБРАЗУВАНЕ: Брой точки от НВО по БЕЛ + утроеният брой точки от НВО по математика + ОсвОобр. превърнати в точки по математика + ОсвОобр. превърнати в точки по информационни технологии