ПРОФИЛ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ
 
ПРОФИЛИРЩИ ПРЕДМЕТИ
  1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2 x брой точки от НВО по БЕЛ + 2 x брой точки от НВО по Математика + ОсвОобр. превърнати в точки по Чужд език + ОсвОобр. превърнати в точки по Информационни технологии

Легенда: ОсвОобр. - Оценка от свидетелството за Основно образование

 

* Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6) се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.