График на дейностите по прием след основно образование:

 • НВО по Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • НВО по Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 05 – 07 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021 г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021 г. вкл.