ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

  • 03 – 07 юли 2020 г.  - Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
  • до 13 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
  • до 16 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
  • до 20 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
  • до 22 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
  • 23 юли 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
  • 24 – 27 юли 2020 г. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
  • 29 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
  • 30 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
  • до 03 август 2020 г. -  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране