Решение на педагогическия съвет относно дейностите по приема на ученици в Седми клас паралелки за учебната 2016/2017година

 

СОУ "Максим Райкович" обявява прием на една паралелка след VII клас:

Профил Технологичен с интензивно изучаване на английски език:

  1. Балообразуващи предмети от НВО - Български език и литература, Математика
  2. Срок на обучение - 5 години с профилиращи предмети:

            - Информационни технологии

            - Биология и здравно образование

            - География и икономика

 

   3. Заповед и График на дейностите по приема.pdf