Решение на педагогическия съвет относно дейностите по приема на ученици след Осми клас за учебната 2014/2015 година

 

СОУ "Максим Райкович" обявява прием на една паралелка след 8 клас:

     

Непрофилирана:

  1. Срок на обучение - 4 години
  2. Разширено изучаване на предмети в ЗИП
  3. Английски език
  4. Избор на втори чужд език - Руски, Немски, Испански
  5. Прием по документи
  6. Балообразуващи предмети:

            - Български език и литература

            - Математика

            - География и икономика

            - История и цивилизация

            - Среден успех свидетелство основно образование