Решение на педагогическия съвет относно дейностите по приема на ученици в Пети клас непрофилирани паралелки за учебната 2014/2015 година

 

1. СОУ "Максим Райкович" обявява прием на четири паралелки непрофилирано обучение след IV клас:

  • ЗИП Български език и литература - 1 час седмично
  • ЗИП Математика - 1 час седмично;
  • ЗИП Информационни технологии - 1 час седмично;

2. Записване – от 10.06.2014 г. до 13.06.2014 г. в канцеларията на училището. Записването става с оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование и удостоверение за преместване за ученици, които са от други училища.

3. Обявяване на незаетите места – 17.06.2014 г.

4. Записване на учениците за незаети места – на 18.06.2014 г. и на 19.06.2014 г. в канцеларията на училището.

5. Обявяване на окончателните списъци на паралелките – 23.06.2014 г.

6. Отговорник за всички дейности – Председателят на комисията по приема в V клас, назначен със заповед на Директора.