Прием

 

Училището е с над 10 годишна традиция в обучението на ученици със 100 % реализация във висшите учебни заведения, като програмисти, компютърни специалисти, информатици и др. 
    СУ “Максим Райкович” гр. Лясковец разполага с отлична материална база, със съвременно оборудвани кабинети, 5 компютърни кабинети и висококвалифицирани специалисти. 
    СУ “Максим Райкович” гр. Лясковец осигурява възможности за изучаване на пет чужди езика – английски, немски, френски, руски и испански, компютърна грамотност и връзка с Интернет. 
    Мисията, която колектива на училището осъществява, е да постига високо образователно ниво и да изгражда учениците като конкурентноспособни и отговорни личности. 
    ЦЕЛИ: 
    Изграждане на система за елитно образование и възпитание.
    Внедряване на национални и световни стандарти в учебния процес.
    Акцент върху развитието на способностите, изграждане на знания и умения, които дават възможност за адаптация и действие в стандартни и нестандартни ситуации.
    Подготовка за прием в български или чуждестранни висши учебни заведения.

ЗАПОВЕД ПЛАН ПРИЕМ 2021-2022