Педагогически екип

Марияна Димитрова Пенева

 

Педагогически съветник, Психолог

Бакалавър - Етнология и история

Магистър - Психология

Специализация - Ресурсен учител на деца със специални образователни потребности

 

Галина Милчева Стоянова

 

Ресурсен учител

Бакалавър - Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър - Педагогика на деца със специални образователни потребности

V ПКС

 

 

Десислава Георгиева Зиркова

Логопед 

Бакалавър - Психология

Магистър - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения

 

Росица Йорданова Давидкова

 

Счетоводител 

Специалист - Счетоводство и контрол

Александра Петрова Костова

Технически сътрудник
ОКС Бакалавър - Публична администрация

Нина Вулова Банкова

 

Завеждащ административна служба

Средно специално - Техника и технология на захарта и захарните изделия

Иваничка Димитрова Маринова

 

Домакин 

Средно специално - Изчислителна техника

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6