Педагогически екип

Венета Иванова Петрова

 

Учител ЦДО 

Магистър - Начална училищна педагогика и Руска филология

V ПКС

Светла Димчева Александрова

 

Учител ЦДО

Магистър - Начална училищна педагогика

V ПКС

Иванка Николова Костова

 

Учител ЦДО

Магистър - Начална училищна педагогика

V ПКС

Кремена Ванева Денева

 

Учител ЦДО

Магистър - Начална училищна педагогика и Музикална педагогика

II ПКС

Верка Пенева Славчева

 

Учител ЦДО

Магистър - Начална училищна педагогика

IV ПКС

Галина Иванова Антонова

 

Учител ЦДО 

Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика 

IV ПКС

Десислава Георгиева Цуцулова

 

Учител ЦДО 

Магистър - Педагогика на обучението по изобразителни изкуства

V ПКС

Юлия Борисова Сапунова-Тотева

Учител-ЦДО

Бакалавър - Българска филология

Петя Венциславова Антонова

Учител ЦДО

Бакалавър - Приложна лингвистика: Немски и Руски езици

Ина Енчева Ляскова

Учител ЦДО

Бакалавър - География и икономика

Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>