Педагогически екип

Анита Ангелова Костадинова

 

Старши учител по Изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Педагогика на Изобразителното изкуство

V ПКС

Нели Парашкевова Гургева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Музикална педагогика, ПНУП

V ПКС

Пламен Енчев Граматиков

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Магистър - Физическо възпитание, Треньор по лека атлетика

IV ПКС

Димитър Григоров Димитров

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Физическо възпитание

                              V ПКС

Станислав Георгиев Георгиев

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Бакалавър - Физическо възпитание, Спорт-треньор по тенис на маса

V ПКС

инж. Димитър Пенчев Захариев

Учител по специални предмети в прогимназиален и гимназиален етап.

Магистър - машинен инженер. Магистър - педагигика. Магистър - дипломация и национална сигурност

Галина Москова Дъргънова

 

Старши учител ЦДО

Магистър - Физика и Математика

                              III ПКС

Ивайло Цветомиров Маринов

 

Учител ЦДО

Магистър - Начална училищна педагогика

V ПКС

Славомира Христова Янакиева

 

Учител ЦДО

Магистър - Математика и Информатика

V ПКС

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>