Педагогически екип

Даниела Райкова Тодорова

 

Старши учител по икономика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Информатика

III ПКС

Ася Рафаилова Рафаилова

 

Учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Математика и Информатика

IV ПКС

 

 

Мариана Иванова Саркизова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Математика и Информатика

V ПКС

Радмила Тодорова Йорданова

 

Старши учител по Физика и астрономия, Химия и ООС в прогимназиален и гиназиален етап

Магистър - Химия и Физика

V ПКС

Полина Бончева Бонева

 

Учител Физика и астрономия

Магистър - Физика и Математика

V ПКС

Тихомир Валентинов Тотев

 

Учител по История и цивилизаия, Философски цикъл в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - История и Българска филология

V ПКС

 

Цветомира Венциславова Козарева

 

Учител по История и цивилизация, Философки цикъл в прогимназиален и гимназиален етап

Бакалавър - Етнология, История и цивилизация

Магистър - Културен туризъм

                              IV ПКС

Цветан Богданов Цветанов

 

Старши учител по География и икономика в прогимназаиален и гимназиален етап

Магистър - История и География

IV ПКС

Николай Христов Банабаков

 

Учител по Човекът и природата, География и икономика в прогимназаиален и гимназиален етап

Магистър - География

Илиян Илиев Миланов

 

Учител Биология и здравно образование

Магистър - Биология и География

V ПКС

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>