Педагогически екип

Росица Тодорова Петрова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Българска филология

Анелия Стефанова Цонева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Български език и литература, История

V ПКС

Божидар Жорев Василев

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Български език и руски език

V ПКС

Боряна Йорданова Иванова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Магистър - Английска филология, Българска филология

II ПКС

Албена Симеонова Антонова

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - НУП и Английска филология

IV ПКС

Здравка Кишева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Английска филология и методика на чуждоезиковото обучение

V ПКС

Нина Николаева Савова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Руска филология, Френска филология

IV ПКС

Вася Емилова Николова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Информатика

III ПКС

Марина Бойчева Костадинова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Математика и Информатика

III ПКС

 

Мариана Георгиева Жилиева

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Математика и Информатика

I ПКС

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>