Педагогически екип

Марияна Събева Бъчварова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика

III ПКС

Миленка Николова Николова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Логопедия.

II ПКС

Стефка Обрешкова Чешмичкова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Информатика. 

София Кънчева Илиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищно педагогика

V ПКС

Марияна Йорданова Георгиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика.

IV ПКС

 

Недка Петрова Павлова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика

 

Ивайло Цветомиров Маринов

 

Учител в начален училищен етап

Магистър - Начална училищна педагогика 

Захаринка Ненова Неделчева

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Български език и литература, Начална училищна педагогика.

V ПКС

Мариела Иванова Диманова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

Магистър - Българска филология.

Росица Тодорова Петрова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Българска филология.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>