Педагогически екип

Марияна Събева Бъчварова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Магистър - Начална училищна педагогика

III ПКС

Миленка Николова Николова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Логопедия.

II ПКС

Стефка Обрешкова Чешмичкова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Информатика

София Кънчева Илиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищно педагогика

V ПКС

Марияна Йорданова Георгиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика.

IV ПКС

 

Недка Петрова Павлова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика

 

Малина Ангелова

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Български език и литература, Начална училищна педагогика.

 

Мариела Иванова Диманова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

Магистър - Българска филология.

Росица Тодорова Петрова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Българска филология

Анелия Стефанова Цонева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Български език и литература, История


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>