Педагогически екип

Марияна Събева Бъчварова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Магистър - Начална училищна педагогика

III ПКС

Миленка Николова Николова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Логопедия.

II ПКС

Стефка Обрешкова Чешмичкова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Информатика

                               III ПКС

София Кънчева Илиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищно педагогика

V ПКС

Марияна Йорданова Георгиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика.

IV ПКС

 

Недка Петрова Павлова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика

II ПКС

 

Светла Бонева

Старши учител магистър история и география

Магистър педагог-детски и начален учител

Следдипломни квалификации - Гражданско образование и Личностно ориентирано образование

I ПКС

Малина Ангелова

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Български език и литература, Начална училищна педагогика

IV ПКС

 

Кремена Тотева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Бакалавър - Начална училищна педагогика

Магистър - Счетоводство и контрол

II ПКС

Мариела Иванова Диманова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

Магистър - Българска филология.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>