Общо събрание за избор на Обществен съвет

Общо събрание - избор на обществен съвет

13.12.2019 15:39
На 11.12. 2019 г. се проведе Учредително събрание на Обществения съвет при СУ "Максим Райкович", град Лясковец. Поканени бяха родители от всички класове. Присъстваха 35 родители. След гласуване бяха избрани: Председател: Десислава Енчева Иванова Член-протоколчик: Петя Рачева Василева Членове:...

Общо събрание за избор на Обществен съвет

16.12.2016 13:45
На 15.12. 2016 г. се проведе Учредително събрание на Обществения съвет при СУ "Максим Райкович", град Лясковец. Поканени бяха родители от всички класове. Присъстваха 35 родители. След гласуване бяха избрани:   КЛАС РОДИТЕЛ I "А" Бистра Калчева III...