Общо събрание за избор на Обществен съвет

Общо събрание за избор на Обществен съвет

16.12.2016 13:45
На 15.12. 2016 г. се проведе Учредително събрание на Обществения съвет при СУ "Максим Райкович", град Лясковец. Поканени бяха родители от всички класове. Присъстваха 35 родители. След гласуване бяха избрани:   КЛАС РОДИТЕЛ I "А" Бистра Калчева III...