Общо събрание за избор на Обществен съвет

16.12.2016 13:45

На 15.12. 2016 г. се проведе Учредително събрание на Обществения съвет при СУ "Максим Райкович", град Лясковец. Поканени бяха родители от всички класове. Присъстваха 35 родители. След гласуване бяха избрани:

 

КЛАС РОДИТЕЛ
I "А" Бистра Калчева
III "Б" Даниела Кирилова
IV "А" Александра Михайлова
IV "Б" Зорница Гецова
VI  "Б" Христина Николова
VI "В" Дияна Хараламбус
VII "Б" Петя Радославова
VII "В" Даниела Стойчкова
представител на Община Лясковец Ваня Добрева

 

Резервни членове:

КЛАС     РОДИТЕЛ
"А" Кремена Дряновска
II "Б" Галина Христова
III "Б" Гергана Петрова
IV "Б" Розалия Тодорова
VI  "А" Десислава Димитрова
VI "В" Верка Саламанова
VII "А" Мая Станчева
VII "В" Даниела Димитрова