Общо събрание - избор на обществен съвет

13.12.2019 15:39

На 11.12. 2019 г. се проведе Учредително събрание на Обществения съвет при СУ "Максим Райкович", град Лясковец. Поканени бяха родители от всички класове. Присъстваха 35 родители. След гласуване бяха избрани:

Председател: Десислава Енчева Иванова
Член-протоколчик: Петя Рачева Василева
Членове:

Невена Добрева Иванова
Зорница Лъчезарова Гецова
Силвия Стефанова Савова-Ботева

Деница Георгиева Димитрова
Радка Бориславова Банова