Младежкият парламент при Средно училище "Максим Райкович", град Лясковец е учреден през 2002 година. Той е един от първите в страната.

Днес 04.06.2015 година 14 ученици представители на Младежкия парламент на СОУ „Максим Райкович“, град Лясковец посетиха народното събрание със съдействието на кмета на Община Лясковец Доктор Ивелина Гецова и Председателя –  Даниела Арабаджиева.

Учениците бяха придружавани и от Директора на училището Николай Кожухаров, както и координатора на Младежкия парламент Марина Костадинова.

След като разгледаха сградата и се запознаха с историята на българския парламент, те имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на депутатите, като наблюдаваха заседанието от балкона в пленарна зала.

Младежки парламент