Мажоретен състав

 

Мажоретният състав е емблемата на СОУ „Максим Райкович” - училище с 49-годишна история и традиции.

Приповдигнат дух, музика от българския фолклор, възрожденска песен и танц обединени в едно – е танца на мажоретките. Една нетипична форма, възпитаваща родолюбие и отстояване на българщината.

Всеки понеделник и четвъртък се провеждат занятия с учениците от 1-5 клас. Създадени са условия за творческо, физическо и личностно развитие на всяко дете. Осмислено е свободното им време и  има условия за реално участие при вземането на решения и отговорности, както и екипна работа. Подобрява се социалния статус на участващите ученици, реализира се тяхната заетост.

Мажоретният състав участва в училищни и извънучилищни тържества, съобразени с потребностите и интересите на всяко дете. Те изявяват своите способности и талант. Мажоретките придобиват умения за творческо превъплъщение на сцена.

Мажоретен състав