Клуб "Родолюбие"

Клуб "Родолюбие" при СОУ "Максим Райкович", град Лясковец е създаден на 1 Октомври 1977 година от Марийка Давидова Келева. В клуба действат три направления:
  • Етнография
  • Краезнание /исторически аспект/
  • Млади таланти - музиканти, поети, художници.

И до днес тези три кръжока работят по предварително изработен план и се включват със свои разработки в национални конкурси към фондация "Ценности" и НК "Родолюбие", където се класират на призови места. Дейно участие вземет в местни и регионални викторини, състезания, тематични вечери и конкурси. Клубът е с утвърдени традиции. Има си своите символи:

  • емблема
  • девиз
  • песен

По инициатива на младите краеведи, членове на клуб "Родолюбие" са изработени паметни знаци в манастира "Св Св. Петър и Павел" над града, разкриващ го като революционно и духовно средище в епохата на българското Възраждане.

Фото-галерия: Клуб "Родолюбие"