Клуб "Hello"

Клуб ”Hello” е езиков клуб за изучаване на устен английски език в първи клас. В СОУ ’Максим Райкович” се сформира под различни имена от десет години.

В занятията се включват разнообразни упражнения и игри, чрез които учениците усвояват различни думи и изрази. Лексиката е групирана по тематични ядра и е свързана с ежедневието и житейския опит на първокласниците. Това създава интерес и ги мотивира да участват активно в занятията.  По този начин се осъществява постепенното навлизане на учениците в чуждоезиковата среда, което  им е полезно при по-нататъшното усвояване на английски език.