Наименование Ръководители
Фанфарен оркестър Нели Гургева
ВГ "Синигерчета" Нели Гургева
ТС "Млади таланти" Даниела Райкова
Мажоретен състав Вася Николова, Марина Костадинова
Клуб "Празнична система на българина" Росица Петрова