Новини

ОБЯВА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО"

ОБЯВЛЕНИЕ               На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно...

УТВЪРЖДАВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие дейностите, които ще се реализират в училище са: „Математиката – лесна и интересна“ IT „Знайко“ Математиката като предизвикателство Дигитален свят Работилница „Сръчковци“ Тенис на маса Фанфарен...

ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ

Уважаеми родители и ученици, Със заповед на РЗИ Велико Търново периода от 28.01.2019 до 4.02.2019 година е обявен за грипна ваканция. 05.02.2019 год. е междусрочна ваканция. Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 година — сряда с програмата за втори срок. Даниела Арабаджиева Директор на СУ...

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В СУ "Максим Райкович", гр. Лясковец стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за...

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

Международен проект  по  програма  "Еразъм +" , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации, финансирана от Европейската комисия „Water is Life” 2018-1-DE03-KA229-047332_3 Партньори: 1. СУ „Максим Райкович“ град Лясковец, България 2. Anne Frank Realschule град Ахаус,...

ПОКАНА ТАЕКУОНДО

Уважаеми родители, На 10.10.2018 година (сряда) от 17:30 часа в Корпус II, стая 101 на Средно училище "Максим Райкович", град Лясковец ще се проведе среща за всички родители подали заявление или желаещи децата им да се обучават в Клуб "Инвикта"  - таекуондо. Очакваме Ви!
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>