Новини

Проект „Citius, altius, fortius“

СУ „Максим Райкович“ спечели нов международен проект От новата учебна година Средно училище „Максим Райкович“ град Лясковец започва работа по още един международен проект по програма Еразъм +. През лятото отделните национални агенции избраха най-добрите проекти от кандидатствалите за безвъзмездна...

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД-ПРИЕМ

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Erasmus+  KA229 School Exchange Partnership Project “Water Is Life ” 2018-1-DE03-KA229-047332_3 Maxim Raikovitch High Comprehensive school Lyaskovets, Bulgaria Програма 2019-06-24 - 2019- 06-28   Неделя 23.06.2019...

ОБЯВА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО"

ОБЯВЛЕНИЕ               На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно...

УТВЪРЖДАВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие дейностите, които ще се реализират в училище са: „Математиката – лесна и интересна“ IT „Знайко“ Математиката като предизвикателство Дигитален свят Работилница „Сръчковци“ Тенис на маса Фанфарен...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>