СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“

гр. Лясковец 5140, ул. „Манастирска“ №1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95

e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

Даниела Арабаджиева,

Директор на СУ „Максим Райкович“,

гр. Лясковeц

 

 

Г Р А Ф И К

НА ЧАСОВЕТЕ 

за учебната 2020 – 2021 година

 

Начален етап

І звънец

ІІ звънец

Излизане

1 час

7:55

8:00

8:40

Голямо   междучасие

2 час

8:55

9:00

9:40

3 час

9:45

9:50

10:30

Голямо   междучасие

4 час

10:40

10:45

11:25

5 час

11:30

11:35

12:15

6 час

12:20

12:25

13:05

 

 

 

Прогимназиален и гимназиален етап

І звънец

ІІ звънец

Излизане

1 час

7:55

8:00

8:40

2 час

8:45

8:50

9:30

Голямо   междучасие

3 час

9:45

9:50

10:30

4 час

10:35

10:40

11:20

5 час

11:25

11:30

12:10

Голямо   междучасие

6 час

12:20

12:25

13:05

7 час

13:10

13:15

13:55