Корпус II

ГР А Ф И К

за дежурството на учителите 

I-ви срок, учебна 2014/2015 година

 

                                                     П О Н Е Д Е Л Н И К

Главен дежурен

Цветан Цветанов

Меж

дуча

сие №

време

I-ви етаж

II-ри етаж

III-ти етаж

IV-ти етаж

1

7:10-7:30

Анелия Цонева

Димитър Димитров

Марина Костадинова

Цветан Цветанов

2

8:10-8:20

Анелия Цонева

Димитър Димитров

Марина Костадинова

Цветан Цветанов

3

9:00-9:10

Цветан Цветанов

Димитър Димитров

Марина Костадинова

Галина Москова

4

9:50-10:10

Цветан Цветанов

Радмила Йорданова

Марина Костадинова

Галина Москова

5

10:50-11:00

Марийка Давидова

Радмила Йорданова

Марина Костадинова

М. Диманова

6

11:40-11:50

Марийка Давидова

Радмила Йорданова

Цветомира Козарева

М. Диманова

7

12:30-12:40

Цветан Цветанов

Радмила Йорданова

Петя Иванова

М. Диманова

8

13:20-13:-30

Цветан Цветанов

Радмила Йорданова

Петя Иванова

М. Диманова

9

14:20

Цветан Цветанов

Цветан Цветанов

Цветан Цветанов

Цветан Цветанов

 

 

 

 

В Т О Р Н И К

Главен дежурен

Вася Николова

Меж

дуча

сие №

време

I-ви етаж

II-ри етаж

III-ти етаж

IV-ти етаж

1

7:10-7:30

Вася Николова

Петя Иванова

Анелия Цонева

М. Станчева

2

8:15-8:25

Вася Николова

Галина Москова

Анелия Цонева

М. Станчева

3

9:10-9:35

Вася Николова

Галина Москова

Анелия Цонева

М. Станчева

4

10:20-10:30

Вася Николова

Галина Москова

Анелия Цонева

М. Станчева

5

11:15-11:25

Вася Николова

Галина Москова

Росица Петрова

М. Станчева

6

12:10-12:20

Вася Николова

Боряна Иванова

Росица Петрова

М. Станчева

7

13:05-13:15

Вася Николова

Боряна Иванова

Христина Миленкова

М. Станчева

8

14:00

Вася Николова

Вася Николова

Вася Николова

Вася Николова

 

 

 

С Р Я Д А

Главен дежурен

Боряна Иванова

Меж

дуча

сие №

време

I-ви етаж

II-ри етаж

III-ти етаж

IV-ти етаж

1

7:10-7:30

Боряна Иванова

Петя Иванова

Анелия Цонева

Галина Москова

2

8:15-8:25

Боряна Иванова

Петя Иванова

Илиян Миланов

М.Станчева

3

9:10-9:35

Боряна Иванова

И. Миланов

Радмила Йорданова

Ася Рафаилова

4

10:20-10:30

Боряна Иванова

И. Миланов

Марийка Давидова

Ася Рафаилова

5

11:15-11:25

Боряна Иванова

И. Миланов

Марийка Давидова

Ася Рафаилова

6

12:10-12:20

Боряна Иванова

Росица Петрова

Марийка Давидова

Цветан Цветанов

7

13:05-13:15

Боряна Иванова

Росица Петрова

Христина Миленкова

Илиян Миланов

8

14:00

Боряна Иванова

Боряна Иванова

Боряна Иванова

Боряна Иванова

 

 

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

Главен дежурен

Илиян Миланов

Меж

дуча

сие №

време

I-ви етаж

II-ри етаж

III-ти етаж

IV-ти етаж

1

7:10-7:30

Цветан Цветанов      

М. Костадинова

Димитър Димитров

Цв. Козарева

2

8:15-8:25

Вася Николова

М. Костадинова

Росица Петрова

 

Цв. Козарева

3

9:10-9:35

Вася Николова

М. Костадинова

Росица Петрова

Цв. Козарева

4

10:20-10:30

Вася Николова

М. Костадинова

Росица Петрова

Цв. Козарева

5

11:15-11:25

Вася Николова

М. Костадинова

Радмила Йорданова

Илиян Миланов

6

12:10-12:20

Ася Рафаилова

М. Костадинова

Вася Николова

Илиян Миланов

7

13:05-13:15

Ася Рафаилова

М. Костадинова

Димитър Димитров

Илиян Миланов

8

14:00

Ася Рафаилова

Ася Рафаилова

Ася Рафаилова

Ася Рафаилова

 

 

 

П Е Т Ъ К

Главен дежурен

Марийка Давидова

Меж

дуча

сие №

време

I-ви етаж

II-ри етаж

III-ти етаж

IV-ти етаж

1

7:10-7:30

М.Станчева

Галина Москова

Марийка Давидова

Мариела Диманова

2

8:15-8:25

М.Станчева

Петя Иванова

Марийка Давидова

Мариела Диманова

3

9:10-9:35

М.Станчева

Петя Иванова

Марийка Давидова

Росица Петрова

4

10:20-10:30

Боряна Иванова

Петя Иванова

Марийка Давидова

Росица Петрова

5

11:15-11:25

Боряна Иванова

Петя Иванова

Галина Москова

Росица Петрова

6

12:10-12:20

Боряна Иванова

Петя Иванова

Марийка Давидова

Росица Петрова

7

13:05-13:15

Цветан Цветанов

Петя Иванова

Марийка Давидова

Илиян Миланов

8

14:00

Марийка Давидова

Марийка Давидова

Марийка Давидова

Марийка Давидова

 

 

 

 

 

Директор: ........................

                 /Н.Кожухаров/