З А П О В Е Д  

№ 77 / 09.10.2020г.

УТВЪРЖДАВАМ

групите за  извънкласни дейности по интереси  и ръководителите им за учебната 2020 / 2021 година, гласувани с Протокол № 1 от 08.10.2020г. на ПС:

 

І. Извънкласни дейности по интереси:

  1. Мажоретен състав „Звездички“
  2. Фанфарен оркестър
  3. Полезна и забавна математика
  4. „Да творим с компютър“
  5. Моята първа фирма „Училище за идеи“
  6. Вокална група „Славееви гласове“

 

ІІ. Ръководители на групи за извънкласни дейности по интереси:

  1. Марияна Бъчварова – Мажоретен състав „Звездички“
  2. Нели Гургева - Фанфарен оркестър
  3. Марина Костадинова – Полезна и забавна математика
  4. Кремена Ангелова Тодорова-Тотева – „Да творим с компютър“

5. Мариана Жилиева - Моята първа фирма „Училище за идеи“

6.  Нели Гургева – Вокална група „Славееви гласове“

 

 

 

 

Даниела Арабаджиева

Директор на СУ „Максим Райкович“

град Лясковец