І. Извънкласни дейности по интереси:

Мажоретен състав „Звездички“

Друзья / руски език/

„Фантазия“

Дигитален свят

„Математиката – лесна, интересна и полезна“

„Готови ли сме за НВО?!“

Клуб „Занимателна математика“

Клуб „IT Знайко“

“Математика за отличници“

Вокална група „Славееви гласове“

Футбол


ІІ. Ръководители на групи за извънкласни дейности по интереси:

Марияна Бъчварова – Мажоретен състав „Звездички“

Нина Савова - Друзья

Марияна Георгиева - „Фантазия“

Мариана Жилиева – Дигитален свят

Вася Николова - „Математиката – лесна, интересна и полезна“ и „Готови ли сме за НВО?!“

Стефка Чешмичкова - Клуб „IT Знайко“

Марина Костадинова – Клуб „Занимателна математика“

Бистра Калчева - “Математика за отличници“

Стела Дойкова  - Вокална група

Кирил Бабулков - Футбол