2015

Бюджетът на училището през 2015 г. е публикуван в сайта ни в изпълнение на чл.14 от ПМС №8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година (обнародван ДВ бр.6 от 23.01.2015 г.).