Новини

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Заповед 462 - присъствено обучение на учениците

РЕЗУЛТАТИ ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ I-IV КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 1-4 КЛАС   13:45 25.03.2021

РЕЗУЛТАТИ - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, ОБЛАСТЕН КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  20.02.2021 г., IV клас, област Велико Търново ВТ-областен кръг KМ-2020-2021-резултати

ЗАПОВЕД ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ - ИЗМЕНЕНИЕ 15.02.2021г.

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД - ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ - II УЧЕБЕН СРОК

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми колеги и родители, В сайта на училището в меню "Административни дейности" - секция "Образци на документи" е достъпно заявление и декларация за онлайн обучение в електронна среда на ученици до 30 дни, съгласно чл.115а, ал.3 на ЗПУО.

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАПОВЕД 190 - ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

По повод осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици и родители, педагогически специалисти, непедагогически персонал, които имат необходимост от такава във връзка със създалата се ситуация с COVID 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда Ви учведомявам, че в...

ЗАПОВЕД ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАПОВЕД - ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ЗАПОВЕДИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

Заповед № 588 Заповед № 589 Правила за работа в извънредна ситуация  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>